• Nederlands
  • Français

Waarom biobrandstoffen?

Ecologisch

Door het gebruik van fossiele brandstoffen komt CO² in de atmosfeer, wat op zijn beurt verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen is daarom een alternatief. Voor de ontwikkeling van hout, bladeren en schors wordt CO² omgezet in deze biomassa (fotosynthese).

Bij verbranding wordt deze opgeslagen CO² terug in de atmosfeer gebracht, zodat we van een CO²-neutrale kringloop kunnen spreken.

Economisch

Biomassa is een alternatief voor de fossiele brandstoffen, dewelke steeds stijgen in prijs en waarvan de beschikbaarheid beperkt is. Dit in tegenstelling tot biomassa, dewelke onbeperkt aanwezig is.

Door diversificatie beperkt men de afhankelijkheid van de aanvoer en beschikbaarheid van buitenlandse energiebronnen.

De snelle terugverdiencyclus wordt nog versterkt door de verschillende subsidieregelingen.