• Nederlands
  • Français

Houtblokvergasser MV 35-110 kW

Houtblokken tot 1 m

Verbranding:

Hoge-vollastverbrandingskamer volledig in vuurvaste steen voor een optimale naverbranding

De verbrandingskamer in vuurvaste steen garandeert door haar speciale warmteopname-effect hoge verbrandingstemperaturen (ook bij deellast) en garandeert een gemakkelijke zelfontsteking, ook bij lange herlaadintervallen. Het gebruik van hoogwaardig materiaal bevordert de lange levensduur van de vuurvaste steen.

Lambdasonde met brandstofkwaliteitsherkenning

Gelijk welke brandstof u invoert, zacht of hard, houtbriket of ruwe houtsnippers, de sturing herkent d.m.v. de Lambdasonde de betreffende verwarmingswaarde en regelt de optimale primaire en secundaire lucht met de afzonderlijke servomotoren. Uw verwarmingstoestel werkt altijd met een optimale verbranding door optimale verbrandingswaarden. Dat is het sturingscomfort met toekomst - het constant handmatig instellen van het toestel volgens de brandstof is techniek van gisteren.

Rookgasventilator met toerentalregeling

Volgens vollastgebruik regelt de "Lambda-Touch-Tronic" het toerental van de rookgasventilator.
Dit concept garandeert een optimale verbranding met lage rookgastemperaturen en hoge efficiëntie.
De schouwbuisaansluiting kan naar boven of aan de linker- of rechterzijde gedaan worden.

Turbulatoren

Om de gewonnen energie ten volle te benutten, leiden we de warmtestroom m.b.v. vijzeldraaiingen in een spiraalvormige verlengde stromingsweg tot zo dicht mogelijk bij de warmtewisselaar - deze verhoogt de efficiëntie.

Terugloophandhaving

De teruglooptemperatuur wordt door een direct aan de verwarmingsketel gemonteerde terugloopmenggroep hoog gehouden.

Contacteer ons »

 

Comfort:

Zijdelingse vuldeur

De grote zijdelingse vuldeur (1050 x 280 mm) maakt een moeiteloze bijvulling van houtblokken tot 1 meter, houtafval, grove houtsnippers, zaag-, of schaafresten, briketten enz. mogelijk

Eenvoudige reiniging

Alles is langs voren te bereiken, eenvoudig en gemakkelijk te ontassen in de onderaan gesitueerde aslade.

Sturing "Lambda-Touch-Tronic"

Unieke regeling met touchscreen-bediening voor het modernste bediencomfort. Regelt het volledige verbrandingsproces, de terugloopverhoging en de bufferlading. Voorts kunnen alle verwarmingskringen volgens buitentemperatuur en de boiler volgens verschil geregeld worden.

Gemakkelijk bijvullen

De ruime vuldeur (500 x 320 mm) maakt een moeiteloze hervulling van de zeer grote vulruimte mogelijk (380 l). Optioneel is ook een zijluik links of rechts mogelijk. De brandhoutlengte mag tot 1100 mm bedragen. De vulruimtebekleding zorgt voor een efficiënte verbranding zonder teervorming. Een bovenaan gesitueerd carbonisatiegaskanaal zuigt bij het herladen het overgebleven carbonisatiegas weg - dat is een propere zaak!

Contacteer ons »