• Nederlands
  • Français

Houtblokvergasser NEO HV  20-60 kW

Houtblokken tot 1/2 m

Verbranding:

Perfecte verbranding

Optimale naverbranding en daarmee een volledig perfecte verbranding, zowel bij vol- als deellast, garandeert voorverwarmde secundaire lucht, in verbinding met de turbobundelsteen. Dit leidt tot zeer hoge efficiëntie en lage uitstootwaarden.

Hoge-vollastverbrandingskamer volledig in vuurvaste steen voor een optimale naverbranding

De verbrandingskamer in vuurvaste steen garandeert door haar speciale warmteopname-effect hoge verbrandingstemperaturen (ook bij deellast) en garandeert een gemakkelijke zelfontsteking, ook bij lange herlaadintervallen. Het gebruik van hoogwaardig materiaal bevordert de lange levensduur van de vuurvaste steen.

Lambdasonde met brandstofkwaliteitsherkenning

Gelijk welke brandstof u invoert, zacht of hard, houtbriket of ruwe houtsnippers, de sturing herkent d.m.v. de Lambdasonde de betreffende verwarmingswaarde en regelt de optimale primaire en secundaire lucht met de afzonderlijke servomotoren. Uw verwarmingstoestel werkt altijd met een optimale verbranding door optimale verbrandingswaarden. Dat is het sturingscomfort met toekomst - het constant handmatig instellen van het toestel volgens de brandstof is techniek van gisteren.

Rookgasventilator met draaisnelheidsregeling

Volgens vollastgebruik regelt de "Lambda-Touch-Tronic" het toerental van de rookgasventilator. Dit concept garandeert een optimale verbranding met lage rookgastemperaturen en hoge efficiëntie. De schouwbuisaansluiting kan naar boven of aan de linker- of rechterzijde gedaan worden.

Turbulatoren

Om de gewonnen energie ten volle te benutten, leiden we de warmtestroom m.b.v. vijzeldraaiingen in een spiraalvormige verlengde stromingsweg tot zo dicht mogelijk bij de warmtewisselaar - deze verhoogt de efficiëntie.

Terugloophandhaving

De teruglooptemperatuur wordt door een direct aan de verwarmingsketel gemonteerde terugloopmenggroep hoog gehouden.

Contacteer ons »

 

Comfort:

Automatisch ketelreinigingssysteem

Voorbij zijn de tijden van de manuele poetsbeurt van uw ketel om de warmtewisselaar te reinigen. De gepatenteerde, automatische ketelreinigingsfunctie neemt deze taak van u over. Dit garandeert een constante hoge efficiëntie.

Eenvoudige reiniging

Alles is langs voren te bereiken, eenvoudig en gemakkelijk te ontassen in de onderaan gesitueerde aslade.

Sturing "Lambda-Touch-Tronic"

Unieke regeling met touchscreen-bediening voor het modernste bediencomfort. Regelt het volledige verbrandingsproces, de terugloopverhoging en de bufferlading. Voorts kunnen alle verwarmingskringen volgens buitentemperatuur en de boiler volgens verschil geregeld worden.

Gemakkelijk bijvullen

De ruime vuldeur (382 x 346 mm) maakt een moeiteloze hervulling van de zeer grote vulruimte mogelijk (166 / 222 l). De brandhoutlengte mag tot 600 mm bedragen. De vulruimtebekleding zorgt voor een efficiënte verbranding zonder teervorming. Een bovenaan gesitueerd carbonisatiegaskanaal zuigt bij het herladen het overgebleven carbonisatiegas weg - dat is een propere zaak!

Verwarmingscomfort - automatische ontsteking

De verwarmingsdeur is met een automatische ontsteking voor de zomer of de overgangsperiode uitgerust. Men vult de verwarmingsketel met het brandhout en overeenkomstig verwarmingsmateriaal.

Contacteer ons »